Coronavirus

Thalia Thuiszorg doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het belangrijkste uitgangspunt van Thalia Thuiszorg is het zoveel mogelijk waarborgen van de gezondheid van onze cliënten en medewerkers. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Preventieve maatregelen
Het RIVM en de GGD benadrukken dat met goede hygiënische maatregelen besmetting kan worden voorkomen.

  • Was regelmatig de handen met water en zeep (niet even snel, maar twintig seconden lang) en droog af met papieren zakdoekjes.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
  • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
  • ‘Groeten zonder aanraking’. Dat wil zeggen, het vermijden van handen schudden en ander direct contact.
  • Contacten in groepen wordt zoveel als mogelijk vermeden.

Voor de schoonmaakondersteuning heeft Thalia Thuiszorg haar personeel instructies gegeven voor extra hygiëne maatregelen.

Vermoeden van besmetting
Voor cliënten geldt: indien u ziekteverschijnselen vertoont en mogelijk in aanraking bent gekomen met het coronavirus, wordt u verzocht contact met anderen te vermijden en zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met uw eigen huisarts en ook Thalia Thuiszorg hierover te informeren, zodat wij ook de nodige maatregelen kunnen treffen.

Voor personeel geldt dan men bij verkoudheidsklachten en/of hoesten kan blijven werken. Tenzij men klachten heeft en in de afgelopen twee weken in een risicogebied is geweest of in aanraking is gekomen met iemand met corona, dan blijft de medewerker thuis en neemt contact op met de huisarts.
Medewerkers blijven ook thuis als zij klachten hebben EN koorts.

Mocht er een medewerker uitvallen dan wijzen we vervanging aan.

Schoonmaakondersteuning
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) geen koorts heeft en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw ondersteuning te veranderen. Mocht u zelf besluiten om tijdelijk geen ondersteuning te willen ontvangen dan mag u dit aan ons doorgeven.

Dagbesteding
Voor de dagbesteding bent u reeds rechtstreeks geïnformeerd.

Belangrijkste vragen en antwoorden
Volg het laatste nieuws over het coronavirus op de website van het RIVM: Actuele informatie

Ook vindt u hier de meest gestelde vragen.

Mocht u specifieke vragen hebben aan Thalia Thuiszorg dan kunt u een e-mail sturen naar info@thaliathuiszorg.nl.