Kosten

U kunt uw zorgvraag indienen bij de gemeente. Deze geeft u een indicatie van wat zij zullen vergoeden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt de indicatie aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Voor de ondersteuning die u ontvangt betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt voor u berekend en is afhankelijk van de benodigde ondersteuning en uw leeftijd, inkomen en huishouden.