Klachtenregeling

Verloopt onze dienstverlening onverhoopt niet naar wens? Onze medewerkers helpen u graag om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening goed verloopt en aansluit op uw wensen.

Hoewel wij het natuurlijk prettig vinden om te horen dat u tevreden bent over ons, kan het voorkomen dat u een opmerking heeft over onze dienstverlening of dat het niet geheel naar uw wens is verlopen. Ook dan vernemen wij dat graag van u. Met uw op- of aanmerkingen kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Het is onze ervaring dat de meeste zaken en misverstanden direct en snel opgelost kunnen worden. Wij vragen u dan ook eerst contact op te nemen met uw contactpersoon van Thalia. Dit kunt u doen per telefoon of e-mail. Niet alleen uzelf, maar ook uw gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger kan een klacht indienen. Anderen kunnen geen beroep doen op deze klachtenregeling.

Biedt het contact met uw contactpersoon of eventueel het management van Thalia geen passende oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris functioneert onafhankelijk en objectief. Zij neemt niet alleen uw klacht in ontvangst, maar bewaakt ook de procedure.